vergoedingenoverzicht 2022

1-01-2021

Vergoedingen 2022:

Consulten bij klassiek homeopaten die zijn aangesloten bij de NVKH worden door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende verzekering en kunt u vinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

In het vergoedingenoverzicht 2022 worden de aanvullende zorgverzekeringen vermeld en daarbij de dekking die deze geven specifiek voor consulten van klassiek homeopaten die aangesloten zijn bij de NVKH.

Aan de beroepsbeoefenaren die aangesloten zijn bij een beroepsvereniging worden bepaalde kwaliteitseisen gesteld op het gebied van opleiding, beroepsethiek en praktijkvoering, die regelmatig getoetst worden. Bovendien hebben zij een nascholingsverplichting.

Over het algemeen gelden de maximale vergoedingen voor alle alternatieve behandelingen samen. Voor Alternatieve beweegzorg geldt vaak een aparte vergoeding.

Voor een consult bij een arts voor homeopathie ontvang je van sommige aanvullende verzekeringen een hogere vergoeding dan bij een klassiek homeopaat. De reden hiervan ligt in het feit dat het tarief van een consult bij een arts voor homeopathie doorgaans hoger is dan bij een klassiek homeopaat.

Wij adviseren u om bij twijfel voor de behandeling eerst contact op te nemen met uw verzekeraar over de hoogte van de vergoedingen en of er nog bepaalde voorwaarden gelden.

Graag willen wij u erop wijzen dat het eigen risico van € 385,00 van uw zorgverzekering niet uit de aanvullende verzekering komt, maar uit het basispakket. Dit betekent dus dat u voor een homeopathische behandeling niet de eerste € 385,00 zelf moet betalen.

De Praktijk voor Homeopathie Zeist voldoet aan alle eisen die de zorgverzekeraars stellen: lidmaatschap NVKH, HBO register van RBCZ en de MBK-diploma eis.

Voor het gehele overzicht: https://www.nvkh.nl/behandeling/vergoedingen-homeopathie