Zelfzorgmiddelen

Zelfzorgmiddelen
18-03-2015

78% van de bevolking wil indicaties terug op homepathische zelfzorgmiddelen.

78% van de Nederlandse bevolkng vindt dat op de verpakking van een homeopatishc middel moet staan voor welke gezondheidsklacht het product kan worden gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek van MetrixLab, uitgevoerd in opdracht van de KVHN en Neprofarm. Er is grote stuen (77% van de bevolking) voor de oproep van de Consumentenbond aan minister Schippers om de maatregel te herzien die ervoor zorgde dat er geen indicaties meer op de verpakkingen en in andere uitingen mogen worden vermeld. Zelfs tweederde van de mensen die nooit homepathische geneesmiddelen gebruiken of die negatief tegenover homeopathie staan, is het eens met de oproep van de Consumentenbond.

Verbod

Minister Schippers verbood in 2012 de vermelding van de toepassingsmogelijkheid op homeopathische geneesmiddelen als de werking niet wetenschappelijk is te bewijzen. Voordien mocht op de verpakking worden vermeld waar ze voor dienden, als dat vanuit de homeopathische geneeswijze kon worden onderbouwd. Dat gold alleen voor eenvoudige gezondheidsklachten zoals griep, verkoudheid en spierpijn, waarvoor geen arts hoeft te worden geraadpleegd.

Onbegrijpelijk

Sinds 1 juli 2013 zijn verpakkingen met indicatie-vermelding uit de schappen van apotheken en drogisterijen verdwenen. Een jaar na dato heeft de Consumentbond de maatregel geëvalueerd en geconstateerd dar het er voor de consument allemaal niet duidelijker op is geworden. In de Gezondgids van augustus 2014 publiceerde de Consumentenbond het volgende standpunt: " Consumenten moeten goed geïnformeerd kunnen kiezen: geïnformeerd over de voor- en nadelen van reguliere en alternatieve geneesmiddelen. Wat heb je er aan dat er producten in het schap staan zonder dat dsarop staat wat je ermee moet? Enige aanduiding van de fabrikant waar hij het middel voor bedoelde, lijkt dan toch voor de hand te liggen, mèt de toevoeging dat voor de werking geen wetenschappelijk bewijs is. Minister Edith Schippers zou er goed aan doen zich nog eens te buigen over de (on)begrijpelijkheid van deze regeling voor consumenten, en een verbetering doorvoeren."

Onderzoek

De Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN) en Neprofarm (leveranciers van zelfzorgmiddelen) onderschrijven dit standpunt van de Consumentenbond en vroegen Metrixlab om na te gaan wat de mening van de Nederlandse consument over deze kwestie is.

Tweederde (68%) van de Nederlanders gebruikt wel eens een homeopathisch geneesmiddeln: 49% af en toe, 13 % regelmatig en 6% (bijna) dagelijks. Om het juiste middel te kiezen vindt 75% van de consumenten aanduidingen op de verpakking, zoals 'bij griep of verkoudheid' of 'bij stijve spieren en/of gewrichten' en 'bij slaapproblemen' cruciaal. In het onderzoek zijn de verpakkingen zonder indicatie (claim) ook beoordeeld. 68% vindt de verpakking zonder indicatie onduidelijk, omdat ze moeten raden waarvoor het is.

De door de Consumentenbond voorgestelde toevoeging aan de indicatievermelding dat voor de werking geen wetenschappelijk bewijs is, is voor de meeste mensen geen enkel probleem.

Consument wil zelf beslissen

Volgens de KVHN en Neprofarm laat dit onderzoek duidelijk zien dat consumenten zelf willen beslissen wat wel en niet werkt voor hen. De keuzevrijheid van de consument is ernstig aangetast door het ontbreken van de indicaties op de verpakkingen van homeopathische middelen. Nederland wijkt daarmes af van de andere Europese landen met een homeopathische traditie, waar de toepassingsmogelijkheid wel op de verpakking van homeopathische geneesmiddelen mag worden vermeld. Daarom pleiten de organisaties ervoor om de gebruikstoepassing- zoals door de Consumentenbond geschreven - op de verpakking van homeopathische middelen te zetten.

Uit: Vereniginghomeopathie.nl