Meldcode Huiselijk Geweld

Als therapeuten wordt van ons gevraagd om vanaf 1 januari 2019 melding te maken en te handelen volgens de Meldcode specifieke doelgroepen en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Voor meer informatie: https://www.huiselijkgeweld.nl