Tarieven

Tarieven per 1 januari 2023

Behandeling Bedrag in euro's

eerste intakeconsult

€ 110,-

vervolgconsult (max.60 min.)

€ 80,-

acuut kort consult (tot 15 min.) € 40,-
acuut lang consult (15-30 min.) € 55,-

Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dienen consulten altijd direct na afloop te worden betaald. U betaalt contant, per pin of via een betaalverzoek aan het eind van het consult. Indien u een gemaakte afspraak wilt verplaatsen of afzeggen, dient u dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaand aan de afspraak, te melden. Mocht u verhinderd zijn voor een consult, dan worden de kosten niet doorberekend, mits u minimaal 24 uur van te voren heeft afgezegd.

U ontvangt een factuur die tevens als nota voor de zorgverzekeraar kan worden gebruikt. Consulten van een door de NVKH geregistreerd klassiek homeopaat worden door het merendeel van de zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

De administratie is via de NVKH aangesloten bij Incass, het incassosysteem van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders. De eventuele kosten worden verhaald op de patiënt.

Bent u verhinderd? Zeg het consult tijdig en uitsluitend telefonisch af. Bij afzeggen binnen 24 uur wordt de consultprijs in rekening gebracht.

Veel verzekeraars vergoeden een deel of het gehele consult. De vergoeding loopt via de aanvullende verzekering en gaat dus niet ten kosten van uw eigen risico.

Naarhet vergoedingen overzicht 2023

Ook in 2023 blijven de consulten van de Praktijk voor Homeopathie Zeist vergoed via de aanvullende verzekering!