Algemene voorwaarden

Behandelingen:

Alle consulten vinden plaats in mijn praktijk aan de Amalia van Solmslaan 5 te Zeist. Na ieder consult volgt een gedegen analyse waarna ik een passend homeopathisch geneesmiddel zal voorschrijven.

Als Klassiek Homeopaat ben ik aangesloten bij de NVKH, de beroepsvereniging voor Klassiek Homeopathie. De beroepsvereniging garandeert u dat ik een gedegen HBO opleiding tot Klassiek Homeopaat heb genoten, mijn vakkennis up to date houdt via nascholingsdagen en dat u de factuur ter declaratie kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Een klachten-, en tuchtrechtprocedure maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid. De factuur voor het consult wordt door mij aan u verzonden of na afloop van het consult aan u meegegeven waarna u de betaling contant, per PIN of via overboeking per bank kunt verrichten. Het door mij afgenomen consult wordt aan u (grotendeels) vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Voor de hoogte van de vergoeding kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Ik werk volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging. Van iedere patiënt wordt een dossier aangelegd. Indien gewenst kunt u hiervan een kopie opvragen. Het stopzetten of afwijken van lopende reguliere behandelingen valt onder uw eigen verantwoording en dienen bij voorkeur te worden gedaan in overleg met de reguliere behandelaar. De behandeling geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. De dossiers worden opgesteld en behandeld volgens de richtlijnen van de Wet op de Persoonsbescherming. Er wordt geen informatie verstrekt aan derden, uitgezonderd in de wet voorgeschreven situaties.

Behandeling beëindigen:

Uiteraard staat het u vrij de behandeling op elk moment te beëindigen. Als therapeut zal ik de behandeling beëindigen indien er sprake is van een verstoorde vertrouwensrelatie. Het kan zijn dat ik u naar andere behandelaars verwijs indien daar binnen het genezingsproces aanleiding toe is.

Betaling:

Betaling van de facturen dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen. Dit kan contant of via overboeking. Na betaling van de factuur kunnen de kosten worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Consulten welke niet ten minste 24 uur voor de afspraak worden afgezegd worden voor 50% van het geldende tarief in rekening gebracht.

Afmelding dient te geschieden via telefonisch contact opdat een nieuwe afspraakdatum ingepland kan worden.

In geval van een betalingsachterstand wordt tweemaal een betalingsherinnering verzonden. Indien betaling van de factuur ondanks herinneringen uitblijft zal ik de post uit handen geven aan een incassobureau. Kosten voorvloeiend uit de incassoprocedure zijn voor rekening van de patiënt.

Consulten welke niet ten minste 24 uur voor de afspraak worden afgezegd kunnen voor 50% van het geldende tarief in rekening worden gebracht. Deze zijn niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.